پست‌ها

نمایش پست‌ها از December, 2009

بگذار پرواز کنم برم اون دور دورا...

نمی‌‌شناسم!

کوهستان

یلدای من...

من احساس اون بچه‌ای رو دارم که...

وقتی‌ نمی‌‌فهمی‌، دهنت رو ببند!

سوپ‌

این روزا، تازگی‌ها...

کریسمس

به این عصر میگن عصر ارتباطات!

وقتی‌ که توی غربت دلت می‌‌گیره...