پست‌ها

نمایش پست‌ها از October, 2010

بیا که دلتنگتم...

چقدر خوبه که...

حسرت

*من این همه نیستم...

ذوق مرگ

سوراخ موش

بعد از آتش بست...

دعای صبح گاهی!

گوشه های تیز