پست‌ها

نمایش پست‌ها از February, 2011

واقعا چرا؟!؟!

عشقِ پیر یا پیرِ عشق

۱۸ سالگی؟

امروز آفتابی است

بچه‌ام

دلم تنگه

باله

قصهٔ آن زن که رفت