پست‌ها

نمایش پست‌ها از June, 2015

دنیام رو از نو می سازم

روز خود را وقتی که از کلاس جیم فنگ می شوید چگونه می گذرانید!

مرگ

بی همه چیزی

داستان لباس ها

امروز بیشتر از ۲۴ ساعت بود!

به شجاعت یک پرنسس

الان درست یک ماهه

مثل توپ فوتبال

خیالِ راحت