پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2009

بگذار پرواز کنم برم اون دور دورا...

نمی‌‌شناسم!

کوهستان

یلدای من...

من احساس اون بچه‌ای رو دارم که...

وقتی‌ نمی‌‌فهمی‌، دهنت رو ببند!

سوپ‌

این روزا، تازگی‌ها...

کریسمس

به این عصر میگن عصر ارتباطات!

وقتی‌ که توی غربت دلت می‌‌گیره...

استرس!

عشق

دوست

بچه پر رو!

نامه بده!

زندگی‌

زمان چرا انقدر زود می‌گذره؟

سازم کجاست؟ :(

بُکُش و خوشگلم کن!

ناراحتی‌ یا خوشحال؟

فاصله ...

بابا

پیتزا

ترس

تُفِ سربالا توی برف!

هوا سرد شده

گذر زمان

پاییز

تضاد

غمِ نان!

آزادی

پس سهم من از این دنیا چیه؟

خونهٔ خاله

باز هم نَه!

نَه‌ !

دلم می‌خواد با یه کسی حرف بزنم

من اینجام، این ورِ دنیا!