پست‌ها

نمایش پست‌ها از June, 2013

چرخ چرخ

به حق کارای نکرده

باغ

فرشتهٔ بی‌ بال

انگار که نیستم

زن خوشبخت نبود