پست‌ها

نمایش پست‌ها از October, 2009

سازم کجاست؟ :(

بُکُش و خوشگلم کن!

ناراحتی‌ یا خوشحال؟

فاصله ...

بابا

پیتزا

ترس

تُفِ سربالا توی برف!

هوا سرد شده

گذر زمان