پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2013

عدو شود سبب خیر

فرشته بال شکسته

اوضاع داره به سرعت بهتر می‌‌شه

آرزوهای ساده

سمج

فرهنگ درگیرها

بی‌ خوابی‌

جامعه بیمار

تولد

از این در به اون در

بچه های متفاوت

حال و آینده

مهاجر بودن

منقبض منبسط

هایدی

خارج

اینجا تابستون شده

پا

حضور در لحظه

چرخ چرخ

به حق کارای نکرده

باغ

فرشتهٔ بی‌ بال

انگار که نیستم

زن خوشبخت نبود

بلاخره برگشتم