پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2012

آخرین روز سال

نمی رسم بنویسم

بابانوئل وجود داره

عروس

چرا همچین می کنیم باهم؟!

سورپرایز

رقص رقص

خبرهای جدید

تولد وبلاگم

مادر

جامعه ما، جامعه بعضی‌ ها

زندگیم

سفر

تفاوت

اوضاع بهتره

حالِ این روزای من

عروسی در سبزه و مه‌ (عروسی دهاتی خارجکی در یک نگاه)

جونم بالا اومد

فروشگاهِ رفاه خارجکی

حسِ خوبِ خونه

پرده

خیالم جَمه، همه چی‌ خوبه...

روز تولدم