پست‌ها

نمایش پست‌ها از June, 2012

عروسی در سبزه و مه‌ (عروسی دهاتی خارجکی در یک نگاه)

جونم بالا اومد

فروشگاهِ رفاه خارجکی

حسِ خوبِ خونه

پرده

خیالم جَمه، همه چی‌ خوبه...