پست‌ها

نمایش پست‌ها از May, 2015

من غصه دارم...

بارون می یاد

جا به جایی با مشقت

بکِش بکِش با اسباب کِشی‌

دارد دل با خودم

مرز خط خطی استقلال و تنهایی

کله ام داغ کرده

خانم ها به هم کمک کنین