پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2010

انتظار

بی‌ پناه

مشکل

خشونت

آخ! درد داره!

من و دوستِ غولم

دار!

عشقِ شهردار

وقتی‌ که رویا‌ها به حقیقت می‌‌پیوندند...

زندگی‌

بیا که دلتنگتم...

چقدر خوبه که...

حسرت

*من این همه نیستم...

ذوق مرگ

سوراخ موش

بعد از آتش بست...

دعای صبح گاهی!

گوشه های تیز

آبخوری‌های سنگی‌

من و کتاب و مترو

قابلمه دوزاری!

امروز تولد وبلاگمه :)

کاردستی

عشقِ درس!

کی‌ به کیه؟

خوابم می‌‌یاد...

درهٔ پُر ستاره

مُردَم از خوشی!

برف

کوهستان از نگاه یک پنجره

دوستی‌

پابرهنه در کوهستان

کار کوهستانی

غُرِ کوهستانی!!!!

شناخت

کار

کلاه

بالهٔ بارون

شهاب

کاشکی‌ فقط نگیم به‌ به‌

بابا

بابا اومده

گوشواره

عشق من

نسل من

بازم رودخونه

رودخونه

دریاچهٔ قو

کودکی...

هیچ دردی بد تر از درد چم چاره نیست!

اعتماد...

یه روز خوب می‌‌یاد...

ماشین لباس شویی...

هوای قاطی‌ پاتی!

اینجا چقدر...

۱۸ سالگی...

قضاوت

نَفَس...

پرواز

چرا؟

آخ بگیرم بچلونمش! :))

بی‌ توجهی‌

تغییر...

؟!؟!

بارون و جنگل سبز

۳۰ سال گذشت...

اندر کمالات نمایشگاه کتاب!