زمان چرا انقدر زود می‌گذره؟

روزهای تقویمم داره همه یکی‌ یکی‌ با برنامه هام پر می‌شه، تا آخر سال. زمان چرا انقدر زود می‌گذره؟

نظرات

پست‌های پرطرفدار