دلم هوای خونه کرده

دلم تنگه خونه ست. دلم واسه اون آدما، اون غذاها، بها، حال و هوای خیابونا، دید و بازدیدا، روزای آفتابی و کتابفروشی ها تنگه. دلم همزبون می خواد، همدل. می ذارم می رم خونه، شاید اونجا همه چی بهتر باشه...   
شنبه پرواز می کنم، از اونجا می نویسم.

نظرات

پست‌های پرطرفدار