من اینجام، این ورِ دنیا!

من اینجام، این ورِ دنیا و دلم گرفته. کاشکی‌ یه شهاب از اینجا بگذره.

نظرات

پست‌های پرطرفدار