ترس

زمستون قبل از پاییز شروع شده و من از مردنِ گل‌های پشت پنجره میترسم :(

نظرات

پست‌های پرطرفدار