یعنی‌ بهار می‌‌یاد تویِ دلِ من؟

امروز یه کمی‌ خونه تکونی کردم. پنجره هارو باز کردم که بهار بیاد تو. از اولِ هفته عدس ریخته‌ام تو آب واسه سبزه اما هنوز سبز نشده.
برای اولین بار نیم کیلو سبزی گرفتم، سبزی پاک کردم و خرد کردم.بقیه روز به کارهای اداریِ سرد و تاریک و نگران کننده گذشت.

نظرات

پست‌های پرطرفدار