خواب می دیدم

شب خواب پناهنده ها رو دیدم. پناهنده های در به در، بی جا، بی کفش، بچه به بقل.  

نظرات

پست‌های پرطرفدار